Slow fashion, upcycling, recycling i wiele innych tego typu pojęć weszły na stałe do naszego języka. Nie znasz ich? Nie martw się – przygotowaliśmy krótki słowniczek, dotyczący mody z drugiej ręki.

Upcyckling – to swoista metoda przetwarzania odpadów, która skupia się na tworzeniu czegoś nowego i użytecznego z już istniejących materiałów. W ten sposób upcykling przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów i ochrony środowiska.

Moda z drugiej ręki – słowniczek pojęć

Slow Fashion – to podejście do mody oparte na idei zrównoważonego rozwoju i minimalizacji wpływu przemysłu modowego na środowisko naturalne. Slow Fashion kładzie nacisk na produkcję ubrań w sposób etyczny, zgodny z zasadami sprawiedliwości społecznej i ochrony środowiska naturalnego. Celem Slow Fashion jest zminimalizowanie negatywnych skutków produkcji odzieży na środowisko naturalne, a także promowanie długoterminowego podejścia do mody i zmniejszenie wpływu przemysłu modowego na ludzi i planetę. W ramach Slow Fashion producenci ubrań skupiają się na produkcji ubrań wysokiej jakości, które są bardziej trwałe i trwające w czasie.

Recykling – to proces przetwarzania odpadów w celu uzyskania surowców wtórnych, które można wykorzystać do produkcji nowych produktów. W ramach recyklingu, odpady są segregowane i poddawane procesom mechanicznym lub chemicznym, aby uzyskać surowce wtórne, takie jak metal, papier, szkło, czy tworzywa sztuczne. Surowce te są następnie wykorzystywane do produkcji nowych produktów, zamiast wyrzucane do środowiska naturalnego.

Downcykling – to forma przetwarzania odpadów, która polega na produkcji nowych produktów, które są mniej wartościowe niż oryginalne materiały. W przypadku downcyklingu, odpady są przetwarzane w celu uzyskania surowców, które są mniej wartościowe niż oryginalne materiały. Przykładem downcyklingu jest przetwarzanie butelek PET na włókna poliestrowe, które mają niższą wartość niż oryginalne butelki PET.

Zrównoważona moda – to podejście do mody, które uwzględnia kwestie związane z ochroną środowiska i sprawiedliwością społeczną w procesie produkcji, dystrybucji i konsumpcji ubrań. Celem zrównoważonej mody jest minimalizacja negatywnego wpływu przemysłu odzieżowego na środowisko naturalne i ludzi, poprzez zmniejszenie ilości odpadów, zużycie surowców naturalnych i emisję zanieczyszczeń. W branży odzieżowej, zrównoważona moda często jest powiązana z ruchem Slow Fashion, który promuje produkcję ubrań w sposób etyczny i zgodny z zasadami ochrony środowiska oraz wolny od presji szybkiego tempa produkcji i konsumpcji

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *